Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cena jest jednym z podstawowych elementów marketingu. Każdy sprzedawca wie, że bez adekwatnej wyceny nie da rady sprzedać nawet najlepszego produktu. Co jednak istotne – na to, ile zapłaci nam klient, ma wpływ nie tylko realna wartość towaru, ale też emocje towarzyszące transakcji. To z tego powodu produkty niektórych marek sprzedają się dużo drożej niż produkty konkurencji, mimo że nie są od nich lepsze.

Opisane powyżej uniwersalne zasady wpływu ceny na proces sprzedaży obowiązują także na rynku nieruchomości. Z tego względu trafna wycena lokalu lub działki jest niezwykle istotnym elementem procesu sprzedaży. Można nawet powiedzieć, że jest fundamentem i punktem wyjścia. Jeśli zostanie ustalona na złym pułapie, ograniczy zysk właściciela oraz utrudni lub nawet uniemożliwi sprzedaż.

Jako profesjonaliści, którzy przez lata zdobywali praktyczne doświadczenie, ale też posiadają niezbędne, kierunkowe wykształcenie, jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksową wycenę nieruchomości. Poprzez to rozumiemy nie tylko ustalenie realnej, adekwatnej administracyjnie ceny, ale też ceny możliwej do uzyskania w danym momencie na rynku. Te dwie wartości często dosyć mocno się od siebie różnią, szczególnie w okresach, gdy rynek podlega szczególnie dynamicznym zmianom. I tak, przykładowo, mieszkanie, którego wartość zostanie oszacowana przez rzeczoznawcę na poziomie 500 tysięcy złotych, w czasie, gdy popyt jest wyjątkowo duży, może zostać sprzedane nawet za 600 tysięcy.

Warunkiem uzyskania takiej ceny jest zdolność do wycenienie nieruchomości z uwzględnieniem wszystkich dynamicznych czynników, które na tę wycenę wpływają. O ile formalna wycena jest dobrą, a często konieczną podstawą wielu administracyjnych czynności (np. zaciągnięcia kredytu hipotecznego), o tyle wycena rynkowa ma już na celu urealnienie tej wartości. W czasach dobrej koniunktury będzie ona umożliwiała zwiększenie zysku właściciela, co jest szczególnie ważne dla osób kupujących i sprzedających w celach inwestycyjnych, w tym fliperów.

Wstępnej wyceny dokonujemy bezpłatnie, jednak z zastrzeżeniem, iż jest ona tylko szacunkowa. Pełna wycena jest usługą płatną, a o szczegółach oferty chętnie poinformujemy cię podczas rozmowy. Zapraszamy do kontaktu!