Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jako Biuro Nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem, oferujemy naszym klientom kompleksową pomoc przy poszukiwaniu odpowiedniej nieruchomości. Jest to proces złożony, w którym rolę odgrywa wiele czynników oraz przebiega on przez wiele etapów. Jesteśmy w stanie obierać różne punkty wyjścia (np. cena, przeznaczenie, typ nieruchomości), ale też przejmować opiekę nad procesem decyzyjnym na dowolnym jego etapie (od pojawienia się pierwszej intencji po poszukiwania konkretnej nieruchomości).

W naszej pracy wspieramy się praktycznym doświadczeniem, dzięki któremu nie tylko potrafimy przeprowadzić gruntowną ocenę nieruchomości, ale też pomóc klientowi przy określaniu własnych preferencji i potrzeb. Współpraca z doradcami finansowymi i kredytowymi daje nam też możliwość oceny możliwości finansowych klienta, zarówno gotówkowych, jak i tych opartych na kredycie.

Proces decyzyjny przy poszukiwaniu odpowiedniej nieruchomości dzielimy na kilka etapów i jesteśmy w stanie przeprowadzić je wszystkie, jak też włączyć się w dowolnym momencie już trwającego procesu:

1. Cel zakupu. Różne są motywacje stojące za zakupem nieruchomości. Zazwyczaj jest to albo potrzeba zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, albo cel inwestycyjny. W praktyce często cele mieszają się ze sobą, bo chociażby mieszkanie najpierw ma być inwestycją, ale po jakimś czasie, gdy np. dorośnie nam dziecko, ma służyć mu jako dach nad głową. Pomagamy zrozumieć swoje potrzeby i cele związane z nieruchomościami.

2. Określenie rodzaju nieruchomości. W przypadku niektórych celów zakupu jest to oczywiste, bo np. gdy chcemy miejsca zamieszkania w pobliżu centrum miasta, będzie to mieszkanie. Jednak gdy np. chodzi o cel inwestycyjny, można wybierać praktycznie we wszystkich rodzajach nieruchomości, tj. domach, mieszkaniach, lokalach użytkowych oraz gruntach. Pomagamy dobrać rodzaj nieruchomości odpowiedni do wyznaczonego celu.

3. Określenie preferencji i możliwości. Nie zawsze możemy mieć wszystko to, co chcielibyśmy posiadać. Często prowadzi to do nieadekwatnych zakupów, albo nie spełniających naszych oczekiwań, albo nadmiernie obciążających nas finansowo. Nasze doświadczenie pozwala nam trafnie ocenić potrzeby i zasoby klienta, tak aby móc z uwzględnieniem tych danych wyszukać mu najlepszą nieruchomość.

4. Wyszukanie nieruchomości. Ostatni etap procesu, w trakcie którego, opierając się na pracy wykonanej w poprzednich etapach, wyszukujemy ten jeden najlepszy lokal, dom lub grunt. Korzystamy z własnych zasobów, jak też zewnętrznych, dzięki czemu przeszukiwany jest niemal cały zasób nieruchomościowy naszego kraju.